Zásielky a vrátenie

 DORUČENIE
VAŠA ZÁSILKA BALÍKU Všetky položky sú vyrábané na objednávku do 3-11 pracovných dní
od prijatia platby a sú odosielané prostredníctvom DPD so sledovaním a vydaním bez podpisu.

Európa: DPD, GLS a Post Office-Worldwide
Ak uprednostňujete doručenie UPS, Fedex Extra s požadovaným podpisom, účtujú sa dodatočné poplatky,
preto nás pred výberom tohto spôsobu kontaktujte. Bez ohľadu na typ dopravy si vyberiete,
poskytneme vám odkaz na sledovanie vášho balíka online.

Náklady na dopravu sú fixné a zahŕňajú manipulačné a balné poplatky, ako aj poštovné.
Odporúčame vám zoskupiť položky do jednej objednávky. Nemôžeme zoskupiť dve samostatné objednávky zadané samostatne
a poplatky za dopravu sa budú vzťahovať na každý z nich.

Balenie je pomerne priestranné a váš tovar je bezpečne chránený.
Ďalšie informácie o cenách a platobných podmienkach, ako aj o dodacích a prepravných podmienkach
nájdete v našich obchodných podmienkach.
Informácie pre výpočet termínu dodania
V prípade platby vopred bankovým prevodom, lehota na dodanie začína plynúť dňom nasledujúcim po
vystavení platobného príkazu prevádzajúcej banke, resp.v prípade iných spôsobov platby
dňom nasledujúcim po uzavretí zmluvy a končí uplynutím posledného dňa lehoty. Ak posledný deň
lehota pripadá na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný sviatok v mieste dodania,
namiesto takéhoto dňa nastupuje najbližší pracovný deň.

Informácie o dodacích lehotách
V tabuľke nižšie nájdete dodacie lehoty pre odoslanie do iných krajín, ktoré je potrebné
pripočítať k dodacej lehote uvedenej pri príslušnom tovare.
PôdaZusätzliche maximale Dauer v Tagene
Deutschland3-7
Belgian3-7
Dánsko3-7
Francúzsko3-7
taliansky3-7
Niederlande3-7
Nórsko3-7
Österreich3-7
Portugalsko3-7
Schweden3-7
Švajčiarsko3-7
Španielčina3-7
Tschechien3-7
Slowakei3-7
Rumänien3-7
Bulharsko3-7
Griechenland3-7
Polen3-7
Veľká Británia3-7
Tschechische Republik3-7
Griechenland3-7
Chorvátsko3-7
Estland3-7
Fínsko3-7
Ungam3-7